Thứ Năm, 22/10/2020

 • HANOI
  • Graduate University Of Science And Technology
  • Institute of Mechanics
  • Institute of Biotechnology
  • Institute of Environmental Technology
  • Institute of Information Technology
  • Institute of Space Technology
  • Institute of Geological sciences
  • Institute of Marine Geology and Geophysics
  • Institute of Geography
  • Institute of Chemistry
  • Institute of Natural Products Chemistry
  • Institute of Marine Bio-Chemistry
  • Institute of Materials Science
  • Institute of Energy Science
  • Institute of Tropical Technology
  • Institute of Genome Research
  • Institute of Ecology and Biological Resources
  • Institute of Mathematics
  • Institute of Physics
  • Institute of Geophysics
  • Institute of Applied Physics and Scientific Instruments
  • Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
  • Trung tâm đào tạo, tư vấn & chuyển giao công nghệ
  • Trung tâm phát triển công nghệ cao
  • Trung tâm tin học và tính toán
  • Institute Vietnam National Satellite Center Branch
 • HAIPHONG
  • Institute of Marine Environment and Resources
 • HUE
  • Institute of Scientific Research Mien Trung
 • NHATRANG - KHANHHOA
  • Institute of Oceanography
  • Institute of Resources Geography Nha Trang
 • DALAT - LAMDONG
  • Institute of Technology Research and Application Tay Nguyen
 • HOCHIMINH CITY
  • Institute of Mechanics and Applied Informatics
  • Institute of Chemical Technology
  • Institute of Resources Geography Hochiminh city
  • Institute of Ecology Southern
  • Institute of Applied Materials Science
  • Institute of Tropical Biology
  • Institute of Physics Hochiminh city