Thứ Bảy, 26/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Ba, 09:42 06/02/2018

Synthesis of derivative pyrophosphates have the potential inhibitors of enzyme ecto-5'-nucleotidase

Name

Nguyen Van Tai

Workplace

Institute of Natural Products Chemistry

Affiliation

Freelancer

Collaborative organization

Institute of Natural Products Chemistry

Department

School of Chemistry

Phone

0904340516

Email

nvtai1987@gmail.com

Supervisor

Dr. Luu Van Chinh

Code

GUST.STS.ĐT2017-HH17

Date

a