Thứ Bảy, 26/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Tư, 13:03 31/01/2018

Study on nutrient utilization in urban wastewater using Chlorella sp. and application of microalgae biomass via extraction of phytohormones and bio-fertilizers

Name

Tran Dang Thuan

Workplace

Institute of Chemistry

Affiliation

Institute of Chemistry

Collaborative organization

Institute of Chemistry

Department

School of Ecology and Biological Resources

Phone

0969056709

Email

tdangthuan@gmail.com

Supervisor

Prof. Le Truong Giang

Code

GUST.STS.ĐT2017-ST03

Date