Thứ Bảy, 26/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Tư, 14:09 31/01/2018

Study on the identification of phytohormones in microalgae Chlorella sp

Name

Do Thi Cam Van

Workplace

Center for Research and Technology
Transfer

Affiliation

Hanoi University of Industry

Collaborative organization

Center for Research and Technology
Transfer

Department

School of Biotechnology

Phone

0969056985

Email

docamvan85@gmail.com

Supervisor

Prof. Nguyen Quang Trung

Code

GUST.STS.ĐT2017- MT01

Date