Thứ Bảy, 26/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Tư, 13:40 31/01/2018

Risk of eutrophication of aquacultural water quality in coastal zone of Giao Thuy district, Nam Dinh province

Name

Le Nhu Da

Workplace

Institute of natural products chemistry

Affiliation

Institute of natural products chemistry

Collaborative organization

Institute of natural products chemistry

Department

School of Ecology and Biological Resources

Phone

0964677823

Email

dalenhu@gmail.com

Supervisor

Dr. Le Thi Phuong Quynh

Code

GUST.STS.NV2017-ST01

Date