Thứ Bảy, 26/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Ba, 09:47 06/02/2018

Auto camera calibration of traffic camera in Vietnam

Name

Le Huu Ton

Workplace

University of Science and Technology of Hanoi

Affiliation

Institute of Applied Materials Science

Collaborative organization

University of Science and Technology of Hanoi

Department

School of Information Technology and Telecommunication

Phone

01685794025

Email

le-huu.ton@usth.edu.vn

Supervisor

Prof. Luong Chi Mai

Code

GUST.STS.NV 2017-TT01

Date

a