Thứ Bảy, 24/10/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Tư, 10:32 31/01/2018

Study of morphology and kinematics of circumstellar envelopes around red giants

Name

Do Thi Hoai

Workplace

Vietnam National Satellite Center

Affiliation

Vietnam National Satellite Center

Collaborative organization

School of Physics

Department

School of Physics

Phone

0986811419

Email

dthoai@vnsc.org.vn

Supervisor

Dr. Pham Thi Tuyet Nhung

Code

GUST.STS.ĐT2017-VL01

Date