Thứ Sáu, 25/09/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .
Thứ Tư, 14:13 31/01/2018

Using Raman scattering to study electronic/ magnetic properties of multiferroic ABO3 materials (hexagonal and perovskite phase)

Name

Nguyen Thi Minh Hien

Workplace

Institute of Physics

Affiliation

Institute of Physics

Collaborative organization

Institute of Physics

Department

School of Physics

Phone

0947060883

Email

mhien68@gmail.com

Supervisor

Prof. Nguyen Xuan Nghia

Code

GUST.STS.ĐT2017-VL02

Date