Thông báo

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Mua sắm thiết bị GPS phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật năm 2017"
on

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo mời chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn như sau:

Bên mời thầu: Học viện Khoa học và Công nghệ

Gói thầu: Mua thiết bị nghiên cứu phục vụ đào tạo cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật năm 2017

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling