Thứ Tư, 20/01/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Hai, 17:00 22/01/2018

7th International Conference on HIGH PERFORMANCE SCIENTIFIC COMPUTING Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes

TOPICS

 • Mathematical modeling

 • Numerical simulation

 • Methods for optimization and control

 • Parallel computing: architectures, algorithms, tools, and environments

 • Software development

 • Applications of scientific computing in: physics, mechanics, hydrology, chemistry, biology, medicine, transport, logistics, site location, communication, scheduling, industry, business, finance, etc.

PLENARY SPEAKERS

 • Mihai Anitescu (Argonne)

 • Annalisa Buffa (Lausanne)
 • William Cook (Waterloo)
 • Ekaterina Kostina (Heidelberg)
 • Nils Henrik Risebro (Oslo)
 • Adelia Sequeira (Lisbon)
 • Eitan Tadmor (College Park)
 • Fredi Tröltzsch (Berlin)

The conference is organized jointly by

 • Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology

 • Interdisciplinary Center for Scientific Computing, University of Heidelberg

 • Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics

STEERING COMMITTEE

 • Hans Georg Bock (Chair, Heidelberg)

 • Vincent Heuveline (Heidelberg)

 • Willi Jäger (Heidelberg)

 • Hoang Xuan Phu (Hanoi)

SCIENTIFIC COMMITTEE

 • Pham Ky Anh (Hanoi)

 • Uri Ascher (Vancouver)

 • Peter Bastian (Heidelberg)

 • Hans Georg Bock (Heidelberg)

 • Ralf Borndörfer (Berlin)

 • Vincenzo Capasso (Milan)

 • Felix L. Chernousko (Moscow)

 • Iain Duff (Oxfordshire)

 • Sebastian Engell (Dortmund)

 • Martin Jakob Gander (Geneva)

 • Donald Goldfarb (New York)

 • Martin Grötschel (Berlin)

 • Dinh Nho Hao (Hanoi)

 • Helge Holden (Trondheim)

 • Willi Jäger (Co-chair, Heidelberg)

 • Rolf Jeltsch (Zurich)

 • Martine Labbé (Brussels)

 • Richard Longman (New York)

 • Peter Maaß (Bremen)

 • Volker Mehrmann (Berlin)

 • Marek Niezgodka (Warsaw)

 • Hoang Xuan Phu (Co-chair, Hanoi)

 • Sabine Pickenhain (Cottbus)

 • Rolf Rannacher (Heidelberg)

 • Gerhard Reinelt (Heidelberg)

 • Michel Théra (Limoges)

 • Ya-xiang Yuan (Beijing)

ORGANIZING COMMITTEE

 • Phan Thanh An (Secretary, Hanoi)

 • Hans Georg Bock (Heidelberg)

 • Mikhail Bulatov (Irkutsk)

 • Zhiming Chen (Beijing)

 • Nguyen Huu Dien (Hanoi)

 • Nguyen Huu Du (Hanoi)

 • Vincent Heuveline (Co-chair, Heidelberg)

 • Tran Van Hoai (Ho Chi Minh City)

 • Nam-Dung Hoang (Berlin)

 • Vu Hoang Linh (Hanoi)

 • Deok-Soo Kim (Seoul)

 • Nguyen Duc Manh (Hanoi)

 • Hoang Xuan Phu (Co-chair, Hanoi)

 • Gisbert Frhr. zu Putlitz (Heidelberg)

 • Johannes P. Schlöder (Heidelberg)

 • Rüdiger Schultz (Duisburg)

 • Suchada Siripant (Bangkok)

 • Nguyen Thi Thu Thuy (Thai Nguyen)

 • Nguyen Dong Yen (Hanoi)

CONTACT

E-mail: hpsc2018@math.ac.vn

DEADLINES

 • For registration and submission of abstracts: September 29, 2017

 • For submission of full papers for the conference proceedings published by Springer: May 29, 2018

WEBSITE