Thứ Tư, 20/01/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Hai, 16:53 22/01/2018

CIMPA-IMH-VAST research school on "Recent developments in stochastic dynamics and stochastic analysis"

Hanoi, 5th-18th March, 2018

Aim

CIMPA-IMH-VAST research school on `Recent developments in stochastic dynamics and stochastic analysis`

The aim of this CIMPA school is to provide a stimulating intellectual environment for researchers from Viet Nam and neighboring countries in Asia to interact. The school is primarily oriented towards PhD students and young researchers working in the area of stochastic partial differential equations, stochastic dynamics, stochastic analysis and their applications. This school is especially targeted at encouraging gender balance in mathematics.

The program of the school is organized over two weeks. It includes 6 minicourses on chosen topics given by the main speakers and working groups sessions. The latter will help channel scientific discussions and exchange of ideas on the open problems and challenges in the areas described above.

Website:

http://math.ac.vn/conference/CIMPA2018

Registration

Registration deadline: November 5, 2017

The local organizers are:

  • Dinh Cong NGUYEN, Institute of Mathematics, VAST, Viet Nam - administrative coordinator from Viet Nam.

  • Hoang Duc LUU, Institute of Mathematics, VAST, Viet Nam.

  • Thi Thuy Quynh NGUYEN, Academy of Finance, Viet Nam.

  • Thanh Hong PHAN, Thang Long University, Viet Nam.

  • The school is grateful to receive financial sponsorship from CIMPA, ICTP, IMH, VAST...

The scientific organizers are four of the six lecturers of the school:

  • María J. GARRIDO-ATIENZA, University of Sevilla, Spain - scientific coordinator from Spain (participant State to CIMPA).

  • Annie MILLET, Université Paris 6, France.

  • David NUALART, University of Kansas, USA.

  • Björn SCHMALFUSS, Universität Jena, Germany.