Thứ Bảy, 30/05/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Phát triển kinh tế biển từ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân . Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Tư, 15:43 16/05/2018

CHUYÊN NGÀNH HÓA HỮU CƠ

Mã số: 8 44 01 14

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I. Khối kiến thức chung

6

1.

PHI1001

Triết học

3

2.

FLS1001

Ngoại ngữ chung

3

II. Khối kiến thức cơ sở

18

II.1. Học phần bắt buộc

12

3.

CHE2008

Các phương pháp vật lý hiện đại xác định cấu trúc

3

4.

CHE2009

Một số chương chọn lọc trong Hóa HCTN

3

5.

CHE2004

Một số chương chọn lọc trong Hóa hữu cơ

3

II.2. Học phần tự chọn

6

6.

CHE2010

Hóa học lập thể

3

7.

CHE2011

Hóa dược

3

8.

CHE2012

Tin học trong Hóa hữu cơ

3

9.

CHE2013

Sinh tổng hợp các hợp chất thứ cấp

3

10.

CHE2014

Xúc tác hữu cơ hiện đại

3

III. Khối kiến thức chuyên ngành

27

III.1. Học phần bắt buộc

15

11.

CHE3023

Hóa học các hợp chất dị vòng

3

12.

CHE3024

Các phương pháp thử hoạt tính sinh học

3

13.

CHE2006

Hóa học xanh

3

14.

CHE3025

Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển

3

III.2. Học phần tự chọn

12

15.

CHE3005

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

16.

CHE3026

Hóa bảo vệ thực vật

3

17.

CHE3027

Kỹ thuật tách chiết và tinh chế

3

18.

CHE3028

Các phương pháp sắc ký

3

19.

CHE3029

Phương pháp chế biến các sản phẩm thiên nhiên

3

20.

CHE3030

Các hợp chất thứ cấp từ vi sinh vật

3

21.

CHE3031

Hóa học các kim loại chuyển tiếp

3

22.

CHE3032

Cấu trúc các hợp chất hữu cơ và hoạt tính sinh học

3

IV. Luận văn

12

Tổng số tín chỉ

63