Thứ Tư, 12/08/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Tư, 15:46 16/05/2018

CHUYÊN NGÀNH: HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ

Mã số: 8 44 01 19

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I. Khối kiến thức chung

6

1.

PHI1001

Triết học

3

2.

FLS1001

Ngoại ngữ chung

3

II. Khối kiến thức cơ sở

18

II.1. Học phần bắt buộc

12

3.

CHE2015

Các phương pháp hóa lý hiện đại xác định cấu trúc

3

4.

CHE2016

Một số chương chọn lọc trong hóa lý

3

5.

CHE2003

Một số chương chọn lọc trong Hóa vô cơ

3

6.

CHE2004

Một số chương chọn lọc trong Hóa hữu cơ

3

II.2. Học phần tự chọn

6

7.

CHE2017

Xúc tác đồng thể trong hóa hữu cơ

3

8.

CHE2018

Hóa lý Polyme

3

9.

CHE2019

Điện hóa học nâng cao

3

10.

CHE2020

Kỹ thuật phản ứng hóa học

3

11.

CHE2021

Ăn mòn và bảo vệ Kim loại

3

III. Khối kiến thức chuyên ngành

27

III.1. Học phần bắt buộc

15

12.

CHE3033

Vật liệu Polyme - composit

3

13.

CHE3034

Các quá trình điện cực

3

14.

CHE3035

Thống kê và hóa tin ứng dụng trong hóa học

3

15.

CHE2006

Hóa học xanh

3

III.2. Học phần tự chọn

12

16.

CHE3005

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

17.

CHE3036

Polyme dẫn

3

18.

CHE3037

Hóa học chuyển hóa năng lượng

3

19.

CHE3038

Cơ sở hóa học công nghệ nano

3

20.

CHE3039

Quá trình hóa lý bảo quản nhiệt đới

3

21.

CHE3040

Quang xúc tác

3

22.

CHE3041

Kỹ thuật tổng hợp điện hóa

3

IV. Luận văn

12

Tổng số tín chỉ

63