Thứ Hai, 01/06/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Phát triển kinh tế biển từ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân . Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Sáu, 14:30 25/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: HÓA PHÂN TÍCH

MÃ SỐ: 8 44 01 18

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
I. Khối kiến thức chung
6
1.PHI1001
Triết học
3
2.FLS1001
Ngoại ngữ
3
II. Khối kiến thức cơ sở
18
II.1. Học phần bắt buộc
12
3.CHE2001
Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại
3
4.CHE2002
Một số chương chọn lọc trong Hóa phân tích
3
5.CHE2003
Một số chương chọn lọc trong Hóa vô cơ
3
6.CHE2004
Một số chương chọn lọc trong Hóa hữu cơ
3
II.2. Học phần tự chọn
6
7.CHE2005
Tin học trong hóa học
3
8.CHE2006
Hóa học xanh
3
9.CHE2007
Hóa học vật liệu
3
III. Khối kiến thức chuyên ngành
27
III. 1. Học phần bắt buộc
15
10.CHE3001
Các phương phân tích quang học
3
11.CHE3002
Các phương pháp phân tích điện hóa
3
12.CHE3003
Các phương pháp phân tích sắc ký
3
13.CHE3004
Các kỹ thuật phân tích hiện trường
3
14.CHE3005
Ngoại ngữ chuyên ngành
3
III. 2. Học phần tự chọn
12
15.CHE3006
Xử lý số liệu trong hóa phân tích
3
16.CHE3007
Phân tích động học xúc tác
3
17.CHE3008
Các phương pháp phân tích dạng
3
18.CHE3009
Các kỹ thuật phân tích điện di mao quản
3
19.CHE3010
Phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng ICP-MS
3
20.CHE3011
Các phương pháp tách trong phân tích
3
21.CHE3012
Ứng dụng phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối trong hóa phân tích
3
22.CHE3013
Các phương pháp phân tích phổ nguyên tử
3
IV. LUẬN VĂN
12
Tổng số tín chỉ
63