Thứ Năm, 22/08/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Tư, 15:36 23/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: KÝ SINH TRÙNG HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 05

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
1. Các học phần bắt buộc
6
1.
ECO5074
Phân loại và hệ thống học ký sinh trùng3
2.
ECO5075
Sinh học phát triển ký sinh trùng3
2. Các học phần lựa chọn
3
3.
ECO5076
Dịch tễ học ký sinh trùng3
4.
ECO5077
Ký sinh trùng y học và thú y học3
5.
ECO5078
Các kỹ thuật hiện đại trong nghiên cứu ký sinh trùng3
6.
ECO5079
Kiểm soát dịch bệnh ký sinh trùng3
3. Các chuyên đề tiến sĩ
6
4. Tiểu luận tổng quan
2
5. Luận án
70
Tổng số tín chỉ87

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.