Thứ Hai, 16/09/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Hai, 08:23 28/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ

MÃ SỐ: 8.46.01.04

SttMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
I. Khối kiến thức chung6
1.PHI1001Triết học3
2.FLS1001Ngoại ngữ chung3
II. Khối kiến thức cơ sở 28
II.1. Học phần bắt buộc16
3.MAT2001Đại số hiện đại4
4.MAT2002Giải tích hiện đại4
5.MAT2003Hình học hiện đại4
6.MAT2004Phương trình vi phân4
II.2. Học phần lựa chọn12
7.MAT2005Lý thuyết xác suất và thống kê toán học4
8.MAT2006Hàm phức một biến4
9.MAT2007Toán rời rạc4
10.MAT2008Giải tích lồi và tối ưu4
11.MAT2009Giải tích số4
III. Khối kiến thức chuyên ngành14
III.1. Học phần bắt buộc8
12.MAT3001Đại số giao hoán4
13.MAT3002Lý thuyết Galois4
III.2. Học phần tự chọn6
14.MAT3003Đại số đồng điều3
15.MAT3004Đại số kết hợp3
16.MAT3005Đại số máy tính3
17.MAT3006Hình học đại số3
18.MAT3007Đại số Lie3
19.MAT3008Nhóm đại số3
20.MAT3009Lý thuyết số3
21.MAT3010Tôpô đại số3
III. Luận văn12
Tổng số tín chỉ60