Chủ Nhật, 26/09/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Ba, 21:14 15/08/2017

Nghiên cứu, phát triển hệ thống mô phỏng các bộ phận chính của cơ thể con người phục vụ cho việc giảng dạy và tra cứu.

Tên chủ nhiệm: PGS.TS. Đỗ Năng Toàn, Xếp loại: Xuất sắc, Thời gian thực hiện: 2010-2011

Mục tiêu đề tài:

Nghiên cứu triển khai ứng dụng một số công nghệ tiên tiến về thực tại ảo hiện có để thiết kế và xây dựng môi trường thực tại ảo đối với các bộ phận chính cơ thể con người nhằm trợ giúp cho việc giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu trong y học.

Kết quả đạt được:

Về khoa học:

- Đề xuất 02 kỹ thuật liên quan đến mô hình hóa 3D và 02 kỹ thuật kiên quan đến nâng cao chất lượng mô hình hóa và điều khiển mô hình. Các kết quả này đã được đăng tải trong 4 bài báo/báo cáo trong tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu hội nghị quốc gia, quốc tế.

- Đưa ra cách tiếp cận mới cho việc giảng dạy giải phẫu người, khắc phục các khó khăn thực tế gặp phải trong lĩnh vực này.

Về ứng dụng:

- Xây mô hình 3D cho các hệ: xương, hô hấp và tiêu hóa của cơ thể người

- Thiết kế và xây dựng thử nghiệm một hệ thống ứng dụng thực tại ảo phục vụ cho việc giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu về cơ thể con người trong y học.

- Xây dựng kịch bản hai bài giảng mẫu môn Giải phẫu cho sinh viên y khoa

Về đào tạo

- 04 học viên cao học đã bảo vệ thành công

- 05 sinh viên đại học đã bảo vệ thành công

Những đóng góp mới:

Đề xuất 02 kỹ thuật liên quan đến mô hình hóa 3D và 02 kỹ thuật nâng cao chất lượng mô hình hóa và điều khiển mô hình.

- Xây mô hình 3D cho các hệ: xương, hô hấp và tiêu hóa của cơ thể người

- Thiết kế và xây dựng thử nghiệm một hệ thống ứng dụng thực tại ảo phục vụ cho việc giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu về cơ thể con người trong y học.

- Xây dựng kịch bản hai bài giảng mẫu môn Giải phẫu cho sinh viên y khoa

Sản phẩm đề tài:

Các bài báo đã công bố (liệt kê) 04

[1] Nguyễn Văn Huân, Trịnh Xuân Hùng, Phạm Bá Mấy, Trần Ngọc Thái (2010), “Cải tiến kỹ thuật biếu diễn bề mặt NURBS”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông”, Đồng Nai 05-06/08/2009, tr202-213

[2] Nguyen Van Huan, Do Nang Toan (2010) “Vector Fields in Expressing Hairstyles”, Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Advanced Computer Control- IACC 2010, Shenyang 27-29/03/2010, China 2010,514-546 (http://ieee.org)

[3] Đỗ Năng Toàn, Nguyễn Văn Huân (2010), “Một thuật toán rút gọn bề mặt biểu diễn mô hình 3D”, Tạp chí Khao học và Công nghệ-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 48, Số 2,1010,123-133

[4] Đỗ Năng Toàn, Nguyễn Văn Huân (2010) “Một kỹ thuật tăng tốc biểu diễn tóc”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 26, Số 4, 332-340

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ)

Tên sản phẩm: Hệ thống phần mềm thực tại ảo mô phỏng cấu trúc, hoạt động của các bộ phận chính cơ thể người - VRBody 1.0

Mô tả sản phẩm: Phần mềm chạy trên đĩa CD với giao diện thân thiện dễ sử dụng. Hình ảnh video đẹp, rõ nét.

Địa chỉ ứng dụng:

Bộ môn Giải phẫu học, Trường Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên

284 Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên


Các tin đã đưa: