Thứ Ba, 26/10/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Bảy, 21:30 12/08/2017

Thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh

Tên chủ nhiệm: PGS.TS Vũ Đức Thi, Thời gian thực hiện: 2009-2010

Mục tiêu đề tài:

Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ cảnh báo sớm tới cộng động về những trường hợp khẩn cấp như phát sinh bệnh cúm H5N1, sự bùng nổ của dịch bệnh dựa trên công cụ CSDL truyền thống, CSDL không gian, internet GIS, công nghệ Web và các công cụ công nghệ thông tin khác.

Kết quả đạt được:

Về khoa học: nghiên cứu các phương pháp lưu trữ dữ liệu không gian và địa lý trong các hệ thống Internet GIS, GRASS GIS; Các phương pháp cảnh báo và giám sát dịch bệnh; Xây dựng quy trình thiết kế hệ thống phần mềm hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh;

Về ứng dụng: Ứng dụng tại các trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh.

Những đóng góp mới:

Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện qua các báo cáo chuyên đề và các bài báo khoa học về:

- Nghiên cứu và khảo sát các hệ thộng thuộc nhóm Internet GIS

- Nghiên cứu các phương thức kết nối khai báo và cảnh báo giữa các đơn vị làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Các phương pháp giám sát và cảnh báo sớm dịch bệnh.

- Hệ thống phần mềm hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh.

Sản phẩm đề tài:

Các bài báo đã công bố (liệt kê)

• Nghiên cứu mô hình mô phỏng Agent – Based cho dịch cúm gia cầm và ứng dụng Gis lập bản đồ khảo sát chuyên đề

• Some result on grid enabled biomedical informatics and indentifying application in geogrid at IAMI.

• Nghiên cứu hệ thông thông tin địa lý Grass ứng dụng trong khảo sát tình hình dịch cúm gia cầm (H5N1)

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

+ Các báo cáo chuyên đề:

• Nghiên cứu các phương pháp lưu trữ dữ liệu không gian và địa lý trong các hệ thống Internet GIS, GRASS GIS

• Khảo sát quy trình tổ chức quản lý thông tin và bản đồ liên quan đến cảnh báo dịch bệnh trong Y tế công cộng

• Nghiên cứu phương pháp cảnh báo sớm và giám sát dịch bệnh

• Xây dựng quy trình thiết kế hệ thống phần mềm hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh

• Quy trình hiện thị thông tin bản đồ MAPServer

• Triển khai hệ thống cảnh báo dịch bệnh dựa trên bản đồ trên nền ứng dụng Web sử dụng MAPSERVER

+ Hệ thống phần mềm cảnh báo dịch bệnh hoạt động trên nền Web:

• Hệ thống Website hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh sử dụng trong y tế cộng đồng.

• Phần mềm chuẩn bị cho kết xuất bản đồ.

• Phần mềm lưu trữ các bản tin cảnh báo dịch bệnh.

Địa chỉ ứng dụng:

Trung tâm Y tế dự phòng Quận 7 – TP HCM.