Thứ Ba, 26/10/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Tư, 21:36 09/08/2017

Xây dựng hệ thống dịch văn bản Anh-Việt bằng phương pháp dịch theo thống kê (phiên bản 1.0).

Tên chủ nhiệm: PGS.TS Lương Chi Mai, Thời gian thực hiện: 2008-2009

Mục tiêu đề tài:

Xây dựng một hệ dịch thử nghiệm phiên bản EVSMT 1.0 để dịch tự động các câu tiếng Anh sang tiếng Việt. Hệ có cấu trúc mở, đầy đủ, cho phép dễ dàng mở rộng và phát triển tiếp.

Khai thác các tài nguyên và công cụ của đề tài cấp nhà nước KC01.10 “Nghiên cứu và phát triển một số sản phẩm thiết yếu về tiếng nói và văn bản tiếng Việt” (kho ngữ liệu câu tiếng Việt, kho ngữ liệu câu song ngữ Anh-Việt, tài nguyên về ngữ liệu và phát triển các công cụ như phân đoạn từ, phân loại từ, phân tích câu, …), một mặt để tăng khả năng thực hiện hệ EVSMT 1.0, mặt khác nhằm khẳng định giá trị và tầm quan trọng thiết yếu của các tài nguyên và công cụ trong việc dịch tự động và xử lý ngôn ngữ tiếng Việt nói chung.

Kết quả đạt được:

Dựa trên khung kiến trúc của hệ dịch đề xuất, đề tài đã tập trung nghiên cứu những nội dung sau:

Phần nhân hệ dịch.

Phần tiền xử lí ngữ liệu.

Phần thu thập ngữ liệu, rút trích và xử lí tài nguyên.

Các bước huấn luyện mô hình .

Sản phẩm đề tài:

Hệ dịch EVSMT 1.0 để dịch tự động các câu tiếng Anh sang tiếng Việt.

Đầu vào của hệ thống là đoạn văn bản bằng tiếng Anh.

Dịch thuật trong một lĩnh vực được lựa chọn là tin tức về du lịch.

Đầu ra của hệ thống sẽ là đoạn văn bản tiếng Việt tương ứng dưới định dạng text theo chuẩn font Unicode.

Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng xoá, sửa đổi, lưu đoạn văn bản bằng phép copy kết quả đã dịch thuật.

Môi trường: Xây dựng hệ dịch trên nền Web trên môi trường Windows, địa chỉ dịch Anh – Việt trực tiếp tại:

http://server316.dyndns.org:2010/EVEngine.tran.

Do việc sử dụng đơn giản, đưa vào câu dịch trong hộp văn bản và nhần phím “Translate” nên không cần thiết có Hướng dẫn sử dụng.