Thứ Bảy, 30/05/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Phát triển kinh tế biển từ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân . Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN KHCN HIỆN TẠI:

GIÁM ĐỐC:

GS. TS. NCVCC. VŨ ĐÌNH LÃM

BAN GIÁM ĐỐC

GS.TS.NCVCC VŨ ĐÌNH LÃM

LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN KHCN CÁC THỜI KỲ:

GIÁM ĐỐC:

GS. TS. NCVCC. PHAN NGỌC MINH

(01/08/2016 - 15/6/2019)

PHÓ GIÁM ĐỐC:

GS.TS. TRẦN ĐẠI LÂM

(11/11/2014-15/9/2018)

TS. NGUYỄN TIẾN ĐẠT

(11/11/2014-31/5/2019)

PGS.TS. VŨ ĐÌNH LÃM

(15/9/2018-15/6/2019)

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN KHCN HIỆN TẠI:

GS. TS. NCVCC. PHAN NGỌC MINH

GIÁM ĐỐC:

GS. TSKH. NCVCC. DƯƠNG NGỌC HẢI

(9/2014-31/7/2016)

PHÓ GIÁM ĐỐC:

PGS.TS. TRẦN ĐẠI LÂM

(11/11/2014-15/9/2018)

TS. NGUYỄN TIẾN ĐẠT

(11/11/2014-31/5/2019)

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN KHCN HIỆN TẠI:

GS. TSKH . NCVCC. DƯƠNG NGỌC HẢI