Thứ Hai, 13/07/2020

Thứ Tư, 14:21 08/02/2017

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc xin thông báo Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2017 tại Thành phố Cần Thơ.

CƠ QUAN TỔ CHỨC

Hội Cơ học Thủy Khí

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ

Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

Hiệu trưởng trường ĐH KTCN Cần Thơ

TS. Dương Thái Công

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ BÁO CÁO

15/3 - 31/5: Đăng ký tham dự Hội nghị; Nộp file báo cáo tóm tắt bằng hai thứ tiếng Anh và Việt; Đăng ký tham quan du lịch.

15/5 - 15/6: Nộp file báo cáo toàn văn. Bài toàn văn được soạn theo mẫu đăng trên website của Hội nghị. Những bài báo không nộp toàn văn đúng hạn sẽ không được mời báo cáo tại hội nghị.

15/6 - 15/7: Gửi giấy mời tham dự hội nghị.

¤ Hội nghị phí: Mỗi đại biểu tham dự sẽ nộp Hội nghị phí 500.000 đ/người (bao gồm tài liệu, văn phòng phẩm, các bữa ăn tại Hội nghị). Sinh viên nộp Hội nghị phí 400.000 đ/người.

¤ Phí phản biện và in bài: 300.000 đ/bài (Mỗi tác giả chính sẽ được nhận 01 quyển Tuyển tập Hội nghị. Không trả lại tiền cho bài báo không đủ tiêu chuẩn đăng).

¤ Nội dung Hội nghị: Các vấn đề động lực học sông-biển, cơ học thủy khí công nghiệp, phòng chống thiên tai, môi trường, quản lý, khai thác và sử dụng nguồn nước,... là các nội dung quan tâm của Hội nghị. Khuyến khích các công trình liên quan đến Đồng bằng Sông Cửu Long.

¤ Các tiểu ban của Hội nghị:

  • Các vấn đề cơ bản của Cơ học thủy khí;

  • Cơ học Thủy khí Công nghiệp; Cơ học Thủy khí Môi trường;

  • Cơ học Thủy khí với BĐKH và Năng lượng mới;

  • Động lực học sông-biển, công trình thủy và vận chuyển bùn cát;

  • Máy Thủy khí;

  • Thủy khí động lực học tính toán.

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC BAN TỔ CHỨC

Hà Nội: Điện thoại: 04-38326136, 0983005163

E-mail: nguyentvlien@gmail.com

Đà Nẵng: Điện thoại: 0511-3812536, 0913459649

E-mail: haitungdng@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh: Điện thoại: 08-38650714, 0908565296

E-mail: lsgiang@hcmut.edu.vn

Website:http://vncfm.ac.vn/

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

TS. Nguyễn Tiến Cường

Địa chỉ: Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

E-mail: cuong.imech@gmail.com

Điện thoại: 04-37625936; 0912525636

Fax: 04-37622039

Thông tin chi tiết về Hội nghị xin xem trong file Thông báo số 1 đính kèm bên dưới

Các biểu mẫu "Báo cáo tóm tắt" và "Báo cáo toàn văn" sẽ được Ban Tổ chức cung cấp trên website từ ngày 01/04/2017. Đề nghị Đại biểu đăng ký tham dự và gửi báo cáo thông qua website của Hội nghị từ ngày 15/04/2017.

BAN TỔ CHỨC NHIỆT LIỆT HOAN NGHÊNH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO HỘI NGHỊ

BAN TỔ CHỨC