Thứ Ba, 01/12/2020

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

TTMã số Chuyên ngànhTên Chuyên ngànhMã số CTĐTTên Ngành
162440107Cơ học vật rắnMEC901Khoa học vật chất
262440108Cơ học chất lỏngMEC902
362520101Cơ kỹ thuậtMEC903Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật