Thứ Tư, 20/01/2021

Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA MẠO VÀ CỔ ĐỊA LÝ

MÃ SỐ: 9 44 02 18

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
06
1.ESS5018Địa mạo –Tân kiến tạo03
2.ESS5019Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu địa mạo và cổ địa lý03
2. Các học phần tự chọn
03
3.ESS5020Tướng trầm tích và bản đồ cổ địa lý03
4.ESS5021Địa mạo và cổ địa lý03
5.ESS5022Địa mạo và cổ địa lý Việt Nam03
6.ESS5023Địa mạo biển và hải đảo03
7.ESS5003Địa chất Đệ tứ và vỏ phong hóa03
8.ESS5004Tai biến địa chất03
9.ESS5010Công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa chất và tai biến thiên nhiên03
3. Các chuyên đề tiến sĩ06
4. Tiểu luận tổng quan02
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ87

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.