Thứ Bảy, 08/08/2020

Thứ Bảy, 15:36 19/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: HÓA PHÂN TÍCH

MÃ SỐ: 9 44 01 18

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
6
1.CHE5030
Hóa phân tích nâng cao
2
2.CHE5031
Các phương pháp phân tích quang phổ và sắc ký
2
3.CHE5032
Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại
2
2. Các học phần tự chọn
4
1.CHE5033
Các kỹ thuật tách chiết trong hóa phân tích
2
2.CHE5034
Các phương pháp phân tích điện hóa
2
3.CHE5035
Các phương pháp phân tích phổ nguyên tử
2
4.CHE5036
Các phương pháp phân tích phổ phân tử và phổ đạo hàm
2
5.CHE5037
Các phương pháp thống kê trong hóa phân tích
2
6.CHE5038
Phân tích độc tố trong môi trường và thực phẩm
2
7.CHE5039
Cảm biến điện hóa và ứng dụng
2
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ88
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.