Thứ Bảy, 26/09/2020

Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ

MÃ SỐ: 9 46 01 04

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần bắt buộc3
1.MAT5001Đại số3
2. Các học phần lựa chọn3
2.MAT5002Lý thuyết đồ thị3
3.MAT5003Lý thuyết Galois3
4.MAT5004Lý thuyết số3
5.MAT5005Đại số giao hoán3
6.MAT5006Đại số đồng điều3
7.MAT5007Phương trình vi phân đạo hàm riêng3
8.MAT5008Hàm biến phức3
9.MAT5009Phương trình vi phân và điều khiển3
10.MAT5010Hình học Tô pô3
11.MAT5011Xác suất Thống kê3
12.MAT5012Lý thuyết tối ưu3
13.MAT5013Toán học tính toán3
14.MAT5014Thuật toán3
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án70
Tổng số tín chỉ84

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.