Thứ Tư, 20/01/2021

Thứ Hai, 15:36 21/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ

MÃ SỐ: 9 44 01 06

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
1. Các học phần bắt buộc
6
1
PHY5070
Các mẫu cấu trúc hạt nhân
3
2
PHY5071
Các định luật cơ bản trong phản ứng hạt nhân
3
2. Các học phần lựa chọn
6
3
PHY5072
Các đặc trưng của hạt nhân bền
2
4
PHY5073
Các loại phân rã phóng xạ hạt nhân
2
5
PHY5074
Tương tác của các loại hạt và bức xạ với vật chất
2
6
PHY5075
Tương tác của neutron với vật chất
2
7
PHY5076
Phân hạch hạt nhân
2
8
PHY5077
Phản ứng hạt nhân tạo thành các nguyên tố siêu Urani
2
9
PHY5078
Phản ứng hạt nhân với các hạt tích điện nhẹ và tổng hợp hạt nhân.
2
10
PHY5079
Phản ứng hạt nhân với ion nặng
2
11
PHY5080
Phản ứng quang hạt nhân
2
12
PHY5081
Các cơ chế phản ứng hạt nhân
2
13
PHY5082
Vật lý neutron và lò phản ứng hạt nhân
2
14
PHY5083
Máy gia tốc và ứng dụng
2
15
PHY5084
Thiên văn học hạt nhân
2
16
PHY5085
An toàn bức xạ hạt nhân
2
17
PHY5086
Mô phỏng Monte - Carlo trong tính toán thiết kế tối ưu thí nghiệm vật lý hạt nhân.
2
18
PHY5087
Các kỹ thuật ghi đo và các hệ phổ kế hạt nhân hiện đại
2
19
PHY5088
Phân tích số liệu thí nghiệm vật lý hạt nhân
2
20
PHY5089
Kỹ thuật hạt nhân trong phân tích nguyên tố và nghiên cứu môi trường.
2
3. Các chuyên đề tiến sĩ
6
4. Tiểu luận tổng quan
2
5. Luận án
70
Tổng số tín chỉ90

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.