Thứ Tư, 20/01/2021

Chủ Nhật, 15:36 20/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: QUANG HỌC

MÃ SỐ: 9 44 01 09

TTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
1. Các phần bắt buộc6
1
PHY5054
Vật lý laser hiện đại3
2
PHY5055
Quang học và quang phổ hiện đại3
2. Các học phần lựa chọn6
3
PHY5056
Động học khuếch đại của xung laser cực ngắn3
4
PHY5057
Laser bán dẫn ổn định tần số3
5
PHY5058
Laser thay đổi bước sóng3
6
PHY5059
Laser xung cực ngắn3
7
PHY5060
Laser vi cầu3
8
PHY5061
Sự lan truyền xung laser cực ngắn3
9
PHY5062
Truyền năng lượng trong môi trường laser lai tạp3
10
PHY5063
Mô phỏng động học của laser rắn3
11
PHY5064
Quang tử nano3
12
PHY5065
Quang phổ huỳnh quang trong Y-Sinh học3
13
PHY5066
Phương pháp chế tạo và tính chất quang của chấm lượng tử3
14
PHY5067
Vật liệu bán dẫn cấu trúc nano3
15
PHY5068
Hệ quang học và ống kính quang3
16
PHY5069
Kỹ thuật đo đạc tín hiệu quang học yếu3
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án70
Tổng số tín chỉ90

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.