Thứ Bảy, 26/09/2020

Thứ Bảy, 15:36 19/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ CHẤT RẮN

MÃ SỐ: 9 44 01 04

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
ICác học phần bắt buộc3
1.PHY5044Quang học vật rắn nâng cao3
IICác học phần lựa chọn9
2.PHY5045Phương pháp hóa ướt chế tạo vật liệu nano3
3.PHY5046Phương pháp sol-gel chế tạo vật liệu nano3
4.PHY5047Công nghệ chế tạo vật liệu nano kim loại3
5.PHY5048Tính chất quang của vật liệu bán dẫn3
6.PHY5049Các phương pháp quang phổ3
7.PHY5050Nhiệt phát quang và ứng dụng3
8.PHY5051Phương pháp hiển vi trường gần nghiên cứu tính chất bề mặt vật liệu3
9.PHY5052Ứng dụng phương pháp tán xạ Raman và hấp thụ hồng ngoại trong nghiên cứu vật liệu3
10.PHY5053Ứng dụng phương pháp nhiễu xạ tia X trong nghiên cứu vật liệu3
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án70
Tổng số tín chỉ90

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.