Thứ Sáu, 20/09/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Tư, 15:32 31/01/2018

Vật liệu chất dẻo cốt sợi thủy tinh GFRP: chế tạo, thực nghiệm, đánh giá và mô phỏng tính chất cơ vĩ mô (mô đun đàn hồi, hệ số poisson)

Họ và tên

Nguyễn Lương Thiện

Đơn vị công tác của cá nhân chủ nhiệm

Viện Cơ học

Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài/nhiệm vụ

Viện Cơ học

Phòng làm việc/phòng thí nghiệm, nơi thực hiện đề tài/nhiệm vụ

Viện Cơ học

Lĩnh vực nghiên cứu thuộc Khoa

Khoa Cơ học và Tự động hóa

Điện thoại

0985236175

Email

nguyenluongthien140686@gmail.com

Người hướng dẫn

Prof. Pham Duc Chinh

Mã số đề tài/nhiệm vụ

GUST.STS.NV2017-CH01

Ngày bảo vệ: