Thứ Sáu, 20/09/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Tư, 15:45 04/10/2017

Về sự ổn định của vòng dây từ tính

Họ và tên
Hoàng Minh Tuấn
Đơn vị công tác của cá nhân chủ nhiệm
Viện Cơ học
Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài/nhiệm vụ
Viện Cơ học
Phòng làm việc/phòng thí nghiệm, nơi thực hiện đề tài/nhiệm vụ
Viện Cơ học
Lĩnh vực nghiên cứu thuộc Khoa
Cơ học và Tự động hoá
Điện thoại
0915414525
Email
hmtuan81@gmail.com
Người hướng dẫn
GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
Mã số đề tài/nhiệm vụ
GUST.STS.ĐT2017-CH02
Ngày bảo vệ