Thứ Sáu, 20/09/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Tư, 15:38 31/01/2018

Nghiên cứu cấu trúc kháng sinh và đặc tính di truyền của một số chủng xạ khuẩn nội sinh trên cây Quế và cây Màng Tang

Họ và tên

Nguyễn Quang Huy

Đơn vị công tác của cá nhân chủ nhiệm

Viện Công nghệ sinh học

Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài/nhiệm vụ

Viện Công nghệ sinh học

Phòng làm việc/phòng thí nghiệm, nơi thực hiện đề tài/nhiệm vụ

Viện Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu thuộc Khoa

Khoa Công nghệ sinh học

Điện thoại

01663372642

Email

huynguyen.biotech@gmail.com

Người hướng dẫn

Dr. Phi Quyet Tien

Mã số đề tài/nhiệm vụ

GUST.STS.ĐT2017-SH03

Ngày bảo vệ:


Các tin đã đưa: