Thứ Sáu, 20/09/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Tư, 14:35 31/01/2018

Nghiên cứu cơ phản ứng với xúc tác hữu cơ bằng phương pháp phổ LC-MS/MS

Họ và tên

Phạm Hoài thu

Đơn vị công tác của cá nhân chủ nhiệm

Viện Hóa học

Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài/nhiệm vụ

Viện Hóa học

Phòng làm việc/phòng thí nghiệm, nơi thực hiện đề tài/nhiệm vụ

Viện Hóa học

Lĩnh vực nghiên cứu thuộc Khoa

Khoa Hóa học

Điện thoại

09826363475

Email

pham-minh.quan@usth.edu.vn

Người hướng dẫn

Prof. Le Truong Giang

Mã số đề tài/nhiệm vụ

GUST.STS.ĐT2017-HH10

Ngày bảo vệ:


Các tin đã đưa: