Thứ Sáu, 23/04/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Tư, 15:20 04/10/2017

Nghiên cứu tận dụng chất dinh dưỡng trong nước thải đô thị nuôi vi tảo Chlorella sp. và ứng dụng sinh khối vi tảo thông qua chiết xuất chất kích thích sinh trưởng và sản xuất phân bón hóa học

Họ và tên
Trần Đăng Thuần
Đơn vị công tác của cá nhân chủ nhiệm
Viện Hóa học
Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài/nhiệm vụ
Viện Hóa học
Phòng làm việc/phòng thí nghiệm, nơi thực hiện đề tài/nhiệm vụ
Viện Hóa học
Lĩnh vực nghiên cứu thuộc Khoa
Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Điện thoại
0969056709
Email
tdangthuan@gmail.com
Người hướng dẫn
PGS.TS. Lê Trường Giang
Mã số đề tài/nhiệm vụ
GUST.STS.ĐT2017-ST03
Ngày bảo vệ