Thứ Hai, 23/04/2018

Thứ Hai, 13:29 09/04/2018

Ba suất Học bổng tiến sĩ ngành Hoá học tại Viên Công nghệ Hoá học Hàn quốc, KRICT

Học bổng tiến sĩ ngành Hoá học tại Viên Công nghệ Hoá học Hàn Quốc, KRICT

Ba suất Học bổng tiến sĩ ngành Hoá học tại Viên Công nghệ Hoá học Hàn quốc, KRICT

1. Lĩnh vực: Tổng hợp và chế taọ Polymer, 1 sinh viên (Đã tốt nghiệp Thạc sỹ)

2. Lĩnh vực: Hoá học hữu cơ / Hoá học Vật liệu, 1 sinh viên (Đã tốt nghiệp Thạc sỹ)

3. Lĩnh vực: Kỹ thuật Hóa học, 1 sinh viên (Đã tốt nghiệp thạc sỹ)

Hạn nộp hồ sơ online: 01/9/2018.

Chi tiết xin liên hệ: GS.TS. Trần Đại Lâm - Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ

Email: trandailam@gmail.com