Thứ Hai, 23/04/2018

Thứ Ba, 08:57 10/04/2018

Chương trình học bổng sau đại học và thực tập trong khuôn khổ dự án "Innovative Asia Initiative" năm 2018

Chương trình học bổng sau đại học và thực tập trong khuôn khổ dự án `Innovative Asia Initiative` năm 2018

Đối tượng:

1. Quốc gia: 12 quốc gia Châu Á bao gồm: Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, the Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam

2. Tuổi: Dưới 35 tuổi

3. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học tại các trường đại học đối tác (Appendix 1)

4. Tiếng anh: Kỹ năng nói và viết tốt. TOEFL PBT: 550 trở lên, TOEFL iBT: 79 trở lên, IELTS (Academic Modules): 6.0 trở lên

5. Hiểu biết về chương trình

6. Các điều kiện khác

- Đảm bảo có sức khỏe tốt để theo được chương trình

- Đang không nhận hoặc không có ý định sẽ nhận học bổng từ các tổ chức nước ngoài khác

Deadline: 30 tháng 4 năm 2018

Mọi thông tin tham khảo trên trang website:

ttps://www.jica.go.jp/vietnam/english/office/others/innovative_asia.html