Thứ Hai, 17/12/2018

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Hai, 07:19 12/03/2018

Học viện Khoa Học và Công nghệ thông báo Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với FEBRAS và Quỹ NCCB Belarus giai đoạn 2019 - 2020.

Kính gửi: Các giảng viên, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên của Học viện KHCN

Học viện xin thông báo tới các giảng viên, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên của Học viện KHCN:

1. Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với FEBRAS giai đoạn 2019 - 2020 theo Công văn số 360/VHL-HTQT ngày 28/2/2018.

Chi tiết Công văn số 360/VHL-HTQT xin tải về tại đây

2. Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Quỹ NCCB Belarus giai đoạn 2019 - 2020 theo Công văn số 402/VHL-HTQT ngày 6/3/2018

Chi tiết Công văn số 402/VHL-HTQT xin tải về tại đây

(kèm theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017 về việc Ban hành Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Hồ sơ đăng ký (01 bộ gốc và 09 copy) xin gửi về CV. Phạm Thúy Hằng, Phòng QLKH&HTQT - Điện thoại : (024) 386 999 77 trước 16h ngày 20/4/2018 đối với nhiệm vụ hợp tác với FEBRAS và trước 16h ngày 10/5/2018 đối với nhiệm vụ hợp tác vớiQuỹ NCCB Belarus để tổng hợp gửi VAST.

Xin trân trọng cảm ơn!