Thứ Hai, 17/12/2018

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Hai, 10:48 12/02/2018

Thông báo số 40/TB-HVKHCN về việc chi trả kinh phí hỗ trợ công bố khoa học và văn bằng sở hữu trí tuệ tại Học viện Khoa học và Công nghệ năm 2017

Kính gửi: Các giảng viên, các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh, học viên cao học của Học viện!

Năm 2017, Học viện KH&CN đã nhận được 206 bài báo gồm: 105 bài thuộc danh mục ISI; 2 bài thuộc danh mục Scopus; 17 bài thuộc danh mục ISSN và 82 bài thuộc các Tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN của 113 tác giả là giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên của Học viện. Học viện ghi nhận thành tích nghiên cứu khoa học của các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên đã góp phần nâng cao vị thế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện nói riêng, Viện Hàn lâm KHCNVN nói chung. Ngày 8/2/2018, Học viện ra thông báo số 40/TB-HVKHCN về việc chi trả kinh phí hỗ trợ công bố khoa học và văn bằng sở hữu trí tuệ tại Học viện Khoa học và Công nghệ năm 2017. Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm. tải về tại đây