Thứ Hai, 25/06/2018

Thứ Sáu, 17:04 22/12/2017

Thông báo số 405/TB-HVKHCN về việc thu học phí, lệ phí đối với Học viên cao học

Ngày 22/12/2017 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 405/TB-HVKHCN về việc thu học phí, lệ phí đối với Học viên cao học như sau:

Thông báo số 405/TB-HVKHCN về việc thu học phí, lệ phí đối với Học viên cao học

Thông báo số 405/TB-HVKHCN về việc thu học phí, lệ phí đối với Học viên cao học


Các tin đã đưa: