Thứ Năm, 01/10/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Hai, 15:36 24/08/2020

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ như sau:

Ngày 31/7/2020 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1187/QĐ-VHL về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Trung, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng Đào tạo giữ chức Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 15/8/2020 và Quyết định số 1189/QĐ-VHL về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Phương Anh, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và Truyền thông giữ chức Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 15/8/2020;

Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của bà Nguyễn Thị Trung và bà Trần Thị Phương Anh để các cơ quan, đơn vị biết và thuận lợi cho việc quan hệ, phối hợp trong công tác.

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ

Chi tiết thông báo xin xem,tải về tại đây