Thứ Hai, 17/12/2018

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Hai, 17:29 23/04/2018

Thông báo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ như sau:

Thông báo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Toàn bộ Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2018 kèm theo danh sách các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ của Học viện Khoa học và Công nghệ, tải về tại đây