Thứ Ba, 22/10/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Giải Quần vợt GUST OPEN 2019 lần thứ 3 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Tư, 16:11 28/11/2018

Thông báo về việc Quy trình mua sắm hàng hóa phục vụ đào tạo và các đề tài do Học viện Khoa học và Công nghệ chủ trì sử dụng ngân sách nhà nước

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Quy trình mua sắm hàng hóa phục vụ đào tạo và các đề tài do Học viện Khoa học và Công nghệ chủ trì sử dụng ngân sách nhà nước cụ thể như sau: tải về tại đây

Thông báo về việc Quy trình mua sắm hàng hóa phục vụ đào tạo và các đề tài do Học viện Khoa học và Công nghệ chủ trì sử dụng ngân sách nhà nước

MỤC LỤC – BIỂU MẪU

Mẫu 01

Tờ trình v/v mua sắm trang thiết bị/hóa chất/vật tư/dụng cụ … phục vụ công tác đào tạo, tải về tại đây

Mẫu 02

Tờ trình v/v mua sắm hóa chất/vật tư/trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài sau tiến sĩ (Postdoc) và các đề tài khác do Học viện chủ trì, tải về tại đây

Mẫu 03

Phiếu trình Phiếu trình đề xuất kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện mua sắm, tải về tại đây

Mẫu 04

Báo cáo Viện hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tải về tại đây

Mẫu 05

Biên bản xét chọn nhà cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị (Dùng trong trường hợp mua sắm cho gói thầu thuộc chương trình Postdocvà các đề tài khác do Học viện chủ trì), tải về tại đây

Mẫu 06

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tải về tại đây

Mẫu 07

Biên bản xét chọn nhà cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị (Dùng trong trường hợp mua sắm phục vụ đào tạo cho các Viện chuyên ngành),tải về tại đây

Mẫu 08

Biên bản thương thảo hợp đồng (Dùng trong trường hợp mua sắm phục vụ đào tạo cho các Viện chuyên ngành), tải về tại đây

Mẫu 09

Biên bản thương thảo hợp đồng (Dùng trong trường hợp mua sắm cho gói thầu thuộc chương trình Postdocvà các đề tài khác do Học viện chủ trì), tải về tại đây

Mẫu 10

Báo cáo Viện Hàn lâm KHCNVN kết quả lựa chọn nhà thầu,tải về tại đây

Mẫu 11

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, tải về tại đây

Mẫu 12

Hợp đồng mua bán, tải về tại đây

Mẫu 13

Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa, tải về tại đây

Mẫu 14

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, tải về tại đây

Mẫu 15

Biên bản bàn giao tài sản giữa Học viện và các Viện, tải về tại đây

Mẫu 16

Biên bản bàn giao tài sản,tải về tại đây

Mẫu 17 (a,b)

Văn bản đề nghị cử thành viên tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định (Mẫu 17A),tải về tại đây, (Mẫu 17B),tải về tại đây

Mẫu 18

Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, tải về tại đây

Mẫu 19

Quyết định thành lập Tổ thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu, tải về tại đây

Mẫu 20

Quyết định phê duyệt bản Yêu cầu báo giá/Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ mời thầu, tải về tại đây

Mẫu 21

Công văn mời thương thảo hợp đồng, tải về tại đây

Mẫu 22

Giấy đề nghị chuyển khoản,tải về tại đây

Mẫu 23

Giấy đề nghị chuyển khoản (Dùng trong trường hợp mua sắm cho gói thầu thuộc chương trình Postdocvà các đề tài khác do Học viện chủ trì), tải về tại đây