Thứ Hai, 25/06/2018

Thứ Hai, 22:29 23/04/2018

Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo, sát hạnh lái xe hạng B2

Ngày 02/02/2018, Học viện Khoa học & Công nghệ và Học viện Cảnh sát Nhân dân đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng. Học viện Khoa học & Công nghệ Thông báo khóa đào tạo, sát hạnh cấp giấy phép lái xe hạng B2 cho Cán bộ, giảng viên của Học viện Khoa học & Công nghệ và các Viện chuyên nghành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Khu vực Hà Nội) do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức đào tạo - sát hạch cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo, sát hạnh lái xe hạng B2