Thứ Hai, 25/06/2018

Thứ Ba, 21:55 06/02/2018

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch KH&CN thuộc Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Kính gửi: Các Thầy Cô, Các nhà Khoa học đang tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Học viện Khoa học và Công nghệ

Theo Công văn số 234/VHL-ƯDTKCN ngày 31/1/2018 của Viện Hàn lâm KHCNVN, Học viện Khoa học và Công nghệ xin trân trọng thông báo đến các Thầy Cô, các nhà Khoa học về việc xây dựng kế hoạch KH&CN thuộc Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nội dung chi tiết và mẫu hồ sơ xem trong file đính kèm, tải về tại đây