Thứ Bảy, 08/08/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Đề tài: “Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý - sinh học kết hợp”


Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến tính quặng laterit bằng La2O3 và CeO2 để xử lý Asen và Photphat trong môi trường nước”


Tên đề tài:Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây Xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) Guill.) và cây Nhó đông (Morinda longissima Y.Z.Ruan)”Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây Xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) Guill.) và cây Nhó đông (Morinda longissima Y.Z.Ruan)”


Đề tài: “Nghiên cứu đa dạng thực vật bậc cao có mạch và đề xuất các giải pháp bảo tồn ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An ”


Đề tài: “Nghiên cứu tăng cường tích lũy một số Alkaloid có hoạt tính sinh học từ sinh khối rễ tơ cây Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) nuôi cấy trên hệ thống bioreactor 20 lít”


Tên đề tài: “Trạng thái ngưng tụ exciton trong các hệ có chuyển pha bán kim loại – bán dẫn”


Xem thêm tin