Chủ Nhật, 09/08/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Hai, 11:19 01/08/2016

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm việc tại Học viện Khoa học và Công nghệ về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng cho công tác đào tạo trình độ Thạc sĩ và mở mới một số mã ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ

Căn cứ theo Công văn số 451/HVKHCN ngày 28/8/2016 của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc kiểm tra đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất,sáng ngày 27/9/2016, theo Quyết định số 2636/QĐ-SGD&ĐT ngày 26/9/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xuống làm việc tại Học viện Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất tại Học viện nhằm đáp ứng cho công tác đào tạo trình độ thạc sĩ và mở mới 2 mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Đoàn Kiểm tra bao gồm các Ông (bà):

1. Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn;

2. Ông Phạm Tiến Lực, Phó phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên;

3. Ông Lê Việt Dương, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Ủy viên;

4. Bà Lại Thị Lan, Chuyên viên Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Thư ký

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm việc tại Học viện Khoa học và Công nghệ về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng cho công tác đào tạo trình độ Thạc sĩ và mở mới một số mã ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn đọc Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và nêu lý do buổi làm việc

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng của Học viện, tiến hành kiểm tra thực tế tại Học viện và một số Viện chuyên ngành liên quan, xác nhận về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng công tác đào tạo trình độ thạc sĩ và mở mới một số mã ngành trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học và Công nghệ theo Quy định tại Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm việc tại Học viện Khoa học và Công nghệ về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng cho công tác đào tạo trình độ Thạc sĩ và mở mới một số mã ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ

PGS.TS. Phan Ngọc Minh, Giám đốc Học viện phát biểu giới thiệu về Học viện

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm việc tại Học viện Khoa học và Công nghệ về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng cho công tác đào tạo trình độ Thạc sĩ và mở mới một số mã ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ

Ông Phạm Tiến Lực, Phó phòng Tổ chức cán bộ phát biểu

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm việc tại Học viện Khoa học và Công nghệ về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng cho công tác đào tạo trình độ Thạc sĩ và mở mới một số mã ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ

Bà Lại Thị Lan, Chuyên viên Phòng Giáo dục chuyên nghiệp phát biểu

Sau khi trao đổi, thảo luận với Ban Giám đốc Học viện, Trưởng đoàn kiểm tra TS. Phạm Văn Đại đã kết luận: Nhất trí xác nhận đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, thư viện đủ điều kiện đáp ứng việc đào tạo, giảng dạy các chuyên ngành ở trình độ Thạc sĩ và 2 chuyên ngành ở trình độ Tiến sĩ là Kỹ thuật năng lượng; Quản lý tài nguyên và môi trường. Kết luận của Đoàn kiểm tra là cơ sở quan trọng để Học viện làm thủ tụcvới Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin phép đào tạo trình độ Thạc sĩ và mở mới 2 chuyên ngành ở trình độ Tiến sĩ.