Thứ Ba, 19/02/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Ba, 15:48 24/04/2018

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 2018

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách thi sinh dự thi cao học đợt 1 năm 2018 như sau:

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 2018

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 2018

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 2018

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 2018

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 2018

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 2018