Thứ Hai, 17/12/2018

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Năm, 20:20 02/11/2017

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1040/QĐ-HVKHCN ngày 03 tháng 11 năm 2017, công nhận trúng tuyển 85 Thí sinh có tên trong danh sách kèm theo trúng tuyển kỳ thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017.

QD trung tuyen ThS dot 2 nam 2017-page-001

QD trung tuyen ThS dot 2 nam 2017-page-002

QD trung tuyen ThS dot 2 nam 2017-page-003

QD trung tuyen ThS dot 2 nam 2017-page-004

QD trung tuyen ThS dot 2 nam 2017-page-005