Thứ Ba, 24/04/2018

Thứ Ba, 11:10 23/01/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Học viện KH&CN Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018 của 7 khoa có đào tạo thạc sĩ: khoa Toán học, khoa Vật lý, khoa Hóa học, khoa Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông, khoa Công nghệ sinh học, khoa Công nghệ môi trường

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Để tải mẫu phụ lục tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018tải về tại đây