Thứ Hai, 17/12/2018

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Hai, 11:52 23/04/2018

Tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Học viện Khoa học và Công nghệ tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ đợt 01 năm 2018.

CÁC MÔN THI CỤ THỂ NHƯ SAU:

Môn thi: CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỌC,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: CƠ SỞ VẬT LÝ,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: HÓA HỌC CƠ BẢN,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: TẾ BÀO - DI TRUYỀN HỌC,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: TOÁN CHO VẬT LÝ,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: NGOẠI NGỮ,

Xem và tải về tải về tại đây.