Thứ Hai, 25/06/2018

Thứ Hai, 11:52 23/04/2018

Tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Học viện Khoa học và Công nghệ tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ đợt 01 năm 2018.

CÁC MÔN THI CỤ THỂ NHƯ SAU:

Môn thi: CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỌC,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: CƠ SỞ VẬT LÝ,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: HÓA HỌC CƠ BẢN,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: TẾ BÀO - DI TRUYỀN HỌC,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: TOÁN CHO VẬT LÝ,

Xem và tải về tải về tại đây

Môn thi: NGOẠI NGỮ,

Xem và tải về tải về tại đây.