Thứ Hai, 16/09/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Chủ Nhật, 16:10 08/01/2017

Tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ năm 2017

Học viện Khoa học và Công nghệ tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ năm 2017.

Khoa Toán học:

- Môn cơ bản: Giải tích, tải về tại đây

- Môn cơ sở: Đại số, tải về tại đây

Khoa Vật lý:

- Môn cơ bản: Toán cho vật lý, tải về tại đây

- Môn cơ sở: Cơ sở vật lý, tải về tại đây

Khoa Hóa học:

- Môn cơ bản: Hóa học cơ bản, tải về tại đây

- Môn cơ sở: Cơ sở lý thuyết hóa học, tải về tại đây

Khoa Sinh thái tài nguyên và môi trường:

- Môn cơ bản: Sinh học đại cương, tải về tại đây

- Môn cơ sở: Tế bào - di truyền học, tải về tại đây

Ngoại ngữ: tải về tại đây